26/11/2020 14:00 Iceland - Premier
CANC FH Hafnarfjordur
CANC
KR Reykjavik