22/11/2020 15:00 Iceland - Premier
CANC KR Reykjavik
CANC
KA Akureyri