08/11/2020 15:00 Iceland - Premier
CANC KA Akureyri
CANC
FH Hafnarfjordur