30/11/2020 19:00 Iceland - Premier
CANC Valur Reykjavik
CANC
FH Hafnarfjordur