30/11/2020 19:00 Iceland - Premier
CANC Vikingur Reykjavik
CANC
Fylkir FC