22/11/2020 18:00 Iceland - Premier
CANC Vikingur Reykjavik
CANC
Stjarnan FC